هر شیعه ای میداند

 

هر شیعه ای میداند و باور دارد که دین الهی در کلام خدای متعال و قول و فعل و تقریر وجود مبارک رسول اکرم و اهل بیت مطهر و معصوم ایشان علیه و علیهم السلام بیان شده است.

و همو اگر اهل اطلاع _خصوصا_ اگر اهل مطالعه باشد می داند که بر همان اساس بایستی به آیات قرآن مجید با توجه به احادیث ذیل آن ها مراجعه کرد؛ و چنین است که ارزش تفاسیر روایی که سعی در تألیف روایات مربوطه در ذیل آیات را کرده اند، معلوم می شود.

در میان تفاسیر روایی، جامعترین و مشهورترین آن ها تفسیر صافی فیض کاشانی (م. ۱۰۹۰ ق )، و تفسیر برهان سید هاشم بحرانی ( م. ۱۱۰۷ ق )، و تفسیر نورالثقلین عبد علی بن جمعه حویزی (م. ۱۱۱۲ ق)، و تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب محمد بن محمد رضا قمی مشهدی ( زنده در اوایل قرن ۱۲) می باشد. 

مزیت تفسیر کنز الدقائق بر بقیه تفاسیر سه گانه این است که مولف آن، روش های متفاوت هر کدام از آن تفاسیر را در تألیف خود جمع کرده و به این ترتیب مزایای هر کدام از آنها را در تفسیر خود گرد آورده است.
این تفسیر در اواسط دهه شصت براساس تمام نسخ خطی معتبر بجا مانده از آن و از جمله نسخه پاکنویس شده خود مولف و مقابله آن با مصادر مورد استناد مولف، تصحیح و تحقیق، و در ۱۴ مجلد به چاپ رسید. و در چاپ چهارم آن ،در سال ۱۳۹۷برای آماده سازی آن برای چاپ چهارم، و برای اطمینان بیشتر، مجددا تمام موارد تصحیح شده و موارد مورد استناد بازبینی و کنترل گردید.

از چاپ اخیر تعداد اندکی موجود می باشد که با توجه به اهداف علمی - فرهنگی موسسه، آن ها را با تخفیف قابل ملاحظه در اختیار علاقمندان قرار می دهد.