بر سر سفره افطار معرفت ۱

 

بر سر سفره افطار معرفت ۱

در شب مبعث مقام نورانی رسول الله صلّی الله علیه و آله به اذن خدای متعال به رسالت مبعوث شده است؛ یعنی آن "حقیقت الهیّه" به رسالت و نبوّت جلوه فرموده است و اصل در رسالت و نبوّت "علم" است.

آن جلوه ، و آن اتفاقی که آن شب افتاده، درماه  مبارک رمضان تحقق تام پیدا کرده و خودش را در تمامیتش آشکار فرموده است.

مگر غیر از این است که همه قرآن مجید در لیلةالقدر بر وجود مبارک ایشان نازل شده است؟

پس به این ترتیب یک اهمیّت ماه مبارک رمضان به دلیل تجلی وجود مقدّس رسول الله به رسالت، و عنایت خدای متعال به ایشان به همین مقام و مرتبه است و فعلیت پیدا کردن این ارتباط، خصوصاً در نزول قرآن مجید و کلام الهی بر ایشان است.