نکته های قرآنی 56

 

در واقعه ی ولادت حضرت امیر سلام الله علیه وقتی والده ی مکرمه ی ایشان از کعبه بیرون تشریف آوردند و قنداقه ی ایشان را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادند، وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در آغوش رسول الله شروع کردند به خواندن قرآن؛ قرآنی که هنوز ظاهراً نازل نشده بود! 

این واقعه یعنی:
باطن کعبه ، امیرالمؤمنین است و باطن امیرالمؤمنین ،قرآن - صلوات الله و سلامه علیه.
وسر عظیم در بهره مندی جانانه و همه گونه از قران مجید، توجه به این حقیقت است، که حقیقت قران علی است؛ 
یعنی : علی را دست می گیرید، به علی نگاه می کنید، وعلی را قرائت می کنید. کشف اسرار از این واضحتر؟! یا علی.