نکته های قرآنی 54

 

در روایت فرموده اند که:
هر نقطه ی قرآن معنی دارد، حروف قرآن معنی دارند. این معنی داشتن، مثل معانی الفاظ در عرف انسانی نیست؛ بلکه منظور این است: همان معنا و حقیقتی که قرآن دارد، هر نقطه، هر حرف و هر خطی از آن هم حاوی همان معنا و واجد همان حقیقت است.

به این ترتیب با لمس کردن قرآن، در حال حضور محبت در سینه، می شود از نقطه نقطه ی قرآن - خصوصاً نقطه ی تحت باء - در انتقال حقیقت قرآن به باطن خود استفاده کرد.

با توجه به این توضیحات، معنی این فرمایش امیر المؤمنین صلوات الله علیه واضح می شود که فرمودند:

"أنا النقطة، أنا الخط، أنا النقطة و الخط"؛  نقطه من هستم، خط من هستم، خط و نقطه من هستم.

ادامه دارد...