نکته های رمضانی 53

 

مطمئناً برای همه ی شما تجربه شده است که  غذای نذری روز عاشوراکه  روز مصیبت و عزای امام حسین علیه السلام است ، طعم و مزه ی خود امام حسین علیه السلام را می دهد.

در هر حرمی که شما غذایی میل می کنید، طعم و مزه ی صاحب آن حرم را از طعام سفره او  می فهمید. 
حالا خدای متعال به عنوان خروج از روزه، خروج از ایام صیام، با تربت امام حسین علیه السلام دارد این ضیافت را به پایان می برد؛ یعنی: 

در واقع خدای متعال ،وجود مهمان خود را بعد از این همه پاکی و پاکیزگی ، حسینی می طلبد، حسینی بودن رااز طرف خود ،برای او دوست دارد.

ادامه دارد...