نکته های قرآنی   53

 

این حقیقتی است که لمس کردن قرآن، بیش از تلفظ قرآن در انتقال معنای قرآن به باطن انسان نقش دارد.

یکی از راه های اینکه آدم به جایی برسد که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: من دوست دارم هر مسلمانی سوره ی یاسین در دلش بوده باشد، یا اینکه فرموده اند: خدای متعال دلی را که قرآن در آن بوده باشد عذاب نمی کند؛ همین است.

راه مؤثر و ساده ای که استفاده از آن نه موکول به داشتن سواد است، نه موکول به دانستن عربی، نه موکول به دانشجو بودن و یا طلبه بودن. همه از هر رنگ و نژاد، باسواد و بیسواد، می توانند بهره مند از معنا و حقیقت قرآن باشند، چرا که دین " کافةللناس" است، همگانی است؛ یعنی: هم فهم آن، و هم عمل به احکام آن در عهده ی همگان است، همگانی که مکلف هستند.