نکته های قرآنی  48

یکی از دلایل تأکید بر زیارت امام حسین علیه السلام در مناسبت های مختلف می تواند این بوده باشد:

به تعبیر قرآن، همه ی انبیا علیهم السلام در رابطه با خدای متعال و رسیدن به آن مقام متعالی که مقام نورانی رسول الله و امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام بوده باشد، "ابتغاء وسیله" داشته اند؛ یعنی طالب وسیله بوده اند:

"یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة" (مائده: 3۵)

این یک قاعده ی کاملاً عقلی است؛ شما هم اگر بخواهید به جایی برسید، مسلم است که دنبال وسیله ای می گردید که شما را به سادگی و به سرعت و به سهولت و زودتر به مقصد برساند.

و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خود فرموده اند:
"حسین منّی و أنا من حسین"؛ پس: برای رسیدن به مقام نورانی ایشان، آن وسیله ای که می تواند زودتر و سریع تر به مقصد برساند، توسل به وجود مقدس امام حسین علیه السلام است.

در واقع یکی از دلایل توجه به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام در مواردی که حقیقت الهیه باید بیش از موارد دیگر طلب شود، همین مطلب است.