نکته های قرآنی  45

لذا شما در زیارت امام عصر سلام الله علیه که در مصباح الزائر سیّد بن طاووس آورده شده به محضر مبارک امام زمان سلام الله علیه التماس می کنید که:
آقا! "أغثنی، أعنّی، أدرکنی"؛ به فریادم برسید، کمکم کنید، مرا دریابید.
ونیز تمنا می کنید: "صلنی بک و لا تقطعنی"؛ مرا به خودتان متصل کنید، بپیوندید و مرا از خودتان جدا نکنید.

بله! اگر کسی بخواهد الهی بوده باشد، باید امامی بوده باشد، باید اهل بیتی بوده باشد. اگر کسی بخواهد محمّدی بوده باشد صلی الله علیه و آله و سلم، باید علوی بوده باشد، باید حسینی بوده باشد، باید مهدوی بوده باشد.

وقبل از اینها، با اینها و بعد از اینها اگر کسی بخواهد همه ی اینها بوده باشد باید " فاطمی" بوده باشد.

اللهم صلّ علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما أحاط به علمک، والعن أعدائهم أجمعین بعدد ماأحاط به علمک،اللهم العن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتک یا أرحم الراحمین.