نکته های رمضانی   44 

علوم الهیه ی اهل بیت علیهم السلام سه رتبه دارند: 
یک رتبه مفصّلات علومند که به آن "علم تفصیلی" می گویند.

رتبه دوم خلاصه ی اولی است که به آن "علم جمعی" گفته می شود.

رتبه ی سوم خلاصه ی رتبه ی قبلی است که به آن "علم جمعی جملی" می گویند.

ازاین منظر،"قرآن مجید"مفصّلات علوم، و "سوره ی قدر" علم جمعی، و "هو" در انا أنزلناهُ، علم جمعی جملی است.

خدای متعال می فرماید که آنچه نازل فرموده، هُ (هو) است. "هو" جامع جمیع علوم و معارف الهیه در بسیط ترین مرتبه است؛ "هو" اصل لفظ جلاله ی الله است؛ کاربردی ترین ذکر در اذکار است، که در جنگ بدر ذکر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بوده:
" یا هو یا من لا هو الا هو"
(التوحید للصدوق: 89)

 ادامه دارد...