نکته های قرآنی   44 

 

به میزانی که هر کسی علوی شده باشد، فاطمی، حسنی، حسینی، و خصوصاً مهدوی شده باشد، مقبول خدای متعال است.

آن صدقی که در خلقت اتفاق افتاده، آن حقیقت صادقه ای که در خلقت اتفاق افتاده، مقام نورانی آنهاست. و کذب و جهل و غفلت و تاریکی و فحشا و منکر در واقع حقیقت دشمنان امیرالمؤمنین و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است.

لذا امیرالمؤمنین و کسانی که خلیفه ی ایشانند؛ یعنی جای ایشان نشسته اند و همان حقیقت و منزلت ایشان را نیابتاً و وراثتاً بهره برده اند، آنان همان "صادقین" هستند که خدای متعال امر فرموده که:
" یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین" (توبه: 119)

امام باقر علیه السلام در مورد این آیه: "کونوا مع الصادقین"؛ "با صادقین باشید"، فرموده اند: منظور آل محمّد علیهم السلام هستند؛ (مناقب ۴: 179)

 ادامه دارد...