نکته های قرآنی   43

 

آن حقیقت،حقیقت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است که حبیب علی الاطلاق خدای متعال است؛ لذا هرچه ایشان پسندیده، خدای متعال هم همان را پسندیده است. خدای متعال باطن ایشان را حقیقت هر خیری قرار داده و عمده ی خیرات، دین خدای متعال است.

باطن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به تعبیروتأیید خدای متعال، نفس نفیس ایشان، وجود مبارک امیرالمؤمنین است؛ لذا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه حقیقت تمام ادیان هستند.

هر پیغمبری به میزانی که از ولایت امیرالمؤمنین بهره برده، صاحب منزلت در رسالت شده است و به میزان بهره مندی از ولایت ایشان، دینش در بین ادیان منزلت دارد؛ اما همه ی ادیان یک حقیقت بیشتر ندارند و آن وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه است.

لذا روز قیامت هر کسی به میزانی که امیرالمؤمنین شده باشد و به میزانی که وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در باطنش و در دلش مستقر شده باشد، مقبول است.

 ادامه دارد...