نکته های رمضانی 41

 

آنچه نازل شده؛ یعنی"هُ "، قرآن مجید است که حقیقت آن امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد؛ پس: همه ی علم کتاب الله و معرفت ولی الله نیز در این سوره هست.

در این سوره خبر از نزول ملائکه به امام عصر علیه السلام داده شده؛ پس: معرفت ملائکةالله و مالک و ملیک آنان که ولی وقت باشد نیز تعریف می شود.

و نیز خبر از هر امری که تسلیم حکم خدای متعال و ولی اوست؛ یعنی: " کل أمرسلام".

در این سوره خبر از طلوع فجر ظهور الهی امام زمان علیه السلام داده شده؛ پس: ظهور و آنچه وقایع در آن است در این سوره ی شریفه شناسانده شده اند.

در این سوره وقایع ایام رحلت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تا ظهور صاحب الزمان صلوات الله علیه شناسانده شده؛ لذا: علم به وقایع بعد از رحلت تا نهایت منتهی به قیامت در این سوره آورده شده است.

ادامه دارد...