نکته های قرآنی 41

اگر توفیق داشته باشید که این کار را انجام دهید؛ خواهید دید که از این رو به آن رو می شوید؛ از زمین به آسمان می رسید؛ همه ی وجودتان را طهارت، نورانیت، سکونت وسکینه فرا می گیرد.

بعد تازه می فهمید" فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم" یعنی چه! آنهایی که ایمان آوردند؛ یعنی: مواظب حقیقتی که در آنها حضور دارد هستند، با حضور او بی ادبی نمی کنند، اذیتش نمی کنند، با او اعمالشان را انجام می دهند؛ "فی جنات النعیم" (حج: ۵۶)

بعد فرموده اند: نعیم مائیم؛ یعنی: کسانی که این کار را بکنند، در وجود مبارک امام علیه السلام زندگی می کنند که بهشت جلوه ای از وجود مبارک آنهاست.