نکته های رمضانی 40 

یافتن سوره ی شریفه ی قدر در موطن نفس و بردن آن با خود به بیرون از ماه مبارک عجیب ترین عیدانه ی رمضانی و شریف ترین آنهاست. سوره ی شریفه ی قدر شامل همه ی معارف و علوم الهیه است:

"معرفت خدای متعال"، چرا که:
قرآن مجید و از جمله سوره ی قدر، کلام الله اند و خدای متعال در کلامش تجلی فرموده و خود را تعریف کرده است.

این سوره و کل قرآن مجید خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است؛ پس: وجود مبارک ایشان نیز در این سوره حضور داشته و لذا تعریف می شوند.

"لیله"، وجود مبارک و روح مطهر صدیقه ی طاهره سلام الله علیهاست؛پس: وجود مبارک ایشان نیز حاضر و تعریف می شوند.

 ادامه دارد...