نکته های قرآنی 40

 

مگر در زیارت جامعه ی کبیره شما عرض نمی کنید:" أرواحکم فی الأرواح، أجسادکم فی الأجساد"؛ یعنی:

شما حقیقتی هستید که روح های شما در روح ها حضور دارد، جسد های شما در جسدها حضور دارد؛ لذا وجود مبارک امام علیه السلام در ما حضور دارند؛ از بی عرضگی ماست، از غفلت و جهل و نادانی ماست که آنان علیهم السلام در ما حضور دارند ولی ما به ایشان و حضورشان توجه نمی کنیم و ادب حضورشان را رعایت نمیکنیم؛‌ سر به هوا زندگی می کنیم! بعد می گوییم چرا این همه کار خوب می کنیم ولی به جایی نمی رسیم؟!

ما در واقع، هم خانه ی وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام هستیم؛ نعمتی از این بالاتر؟! منزلتی از این برتر؟! و با این همه با غفلت و بی ادبی زندگی می کنیم! غفلت می دانید یعنی چه؟ یعنی پشت کردن؛ که عین بی ادبی است؛ کمال بی ادبی است. با بی ادبی نسبت به احبا و عزیزان خدا زندگی می کنیم و بعد متوقعیم به جایی هم برسیم؟!

 ادامه دارد...