نکته های قرآنی 37   

 

"مأدبه" به معنی سفره است. این تعبیر در فرمایشات نورانی اهل بیت علیهم السلام در دو مورد  به کار رفته است:
" القرآن  مأدبةالله" 1
" الصلاة مأدبه الله "2

سر سفره ضیافت الهی چه باید باشد؟: هر چه هست متناسب احسان ، کرم ، رحمت ، رأفت الهی است ، حال یعنی چقدر؟!! باید گفت : فقط خدا متعال و اولیائش می دانند ،که اولیای امر اویند ؛ کارگردانان و کار چرخانان عالم امر و خلق اویند.

و سوال این جاست : ما چرا از این همه بی بهره ایم؟! لب تشنه کنار آب حیات!

 ۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام: ۶0
 ۲- مستدرک الوسایل3: 1۶ و 91
 ادامه دارد...