نکته های رمضانی  33

شما در نوع مناسبت ها، اعم از عیدها و عزاها، حضور سیدالشهدا صلوات الله علیه را می بینید و این را در دستوراتی که جهت زیارت ایشان در ایام مهم داده شده می توانید بفهمید؛ موقع ظهر و هنگام زوال روز جمعه، شب نیمه شعبان، روز عرفه، شب قدر...

فرموده اند وقتی یاد ایشان افتادید سه بار بگویید:
"صلی الله علیک یا ابا عبدالله،
 صلی الله علیک یا ابا عبدالله، 
 صلی الله علیک یا ابا عبدالله"

این را دست کم نگیرید، چیز فوق العاده ای است. با توجه به اینکه انسان از سه جزء تشکیل شده، با هر بارتکرار، سه جزء تشکیل دهنده ی انسان، عمیق تر و لطیف تر می شود.

یعنی به این ترتیب شما هر بار که می گویید، ارادت، محبت، تسلیم شدن خودتان را به ساحت مقدس سیدالشهدا عمیق تر می کنید.