نکته های رمضانی 32

شب قدر شبی است که عبادتش از عبادت هزار ماه بهتر است.

 از آنجا که حاصل عبادت نزدیک شدن به خدای متعال است و لازمه ی نزدیک شدن به هر چیزی، بیشتر دیدن، بیشتر شناختن و بیشتر بهره بردن از آن است؛ پس معلوم می شود که در این شب، بهره مندی انسان از معارف الهیه بیش از بهره مندی او از هزار ماه عبادت است.

 آن معرفتی که در این شب برای انسان حاصل می شود و از معرفت حاصل از هزار ماه عبادت بالاتر است، معرفت خانم حضرت زهرا سلام الله علیهاست؛ زیرا آن حضرت" اُم" است.اُم، اصل است و باقی معرفت ها به ایشان برمی گردد.

 فرموده اند: "اللّیلة فاطمة"
(تفسیر فرات کوفی: ۵۸۱) ؛ منظور از لیلةالقدر، خانم حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند. سپس فرموده اند: کسی که معرفت ایشان را درک کند، لیلةالقدر را درک کرده است.