نکته های قرآنی  29  

 

"ولایت" ؛ چرخانیدن، گردانیدن

کسی بجز متقی، ولی خدای متعال نیست: " ان أولیاؤه الا المتقون" (انفال: 3۴)

ولی یعنی چه؟ یعنی آن دوستی که خدای متعال او را آنقدر دوست دارد که اموراتش را خودش اداره می کند، او را خودش می گرداند.

"ولی الله" یعنی آن کسی که خدای متعال آنقدردوستش دارد که خودش گردانیدن او و اداره ی او را به عهده گرفته است؛ اگر فکری به نظر او می رسد الهی است، اگر عملی از او صادر می شود الهی است، اگر مطلبی به قلبش وارد می شود از قِبل خدای متعال است.

ولی مطلق خدای متعال اولا وجود مقدس رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم می باشند و بعد به دلیل آیه و واقعه ی مباهله، امیرالمؤمنین و بعد وجود مقدس زهرای اطهر و بعد حسنین تا تسعةالمعصومین من اولاد الحسین صلوات الله علیهم أجمعین و امروزه وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه می باشند.