نکته های قرآنی 28

 

"انما یتقبل الله من المتقین" 

کسی که بخواهد عمل، عبادت، و بندگی بامعنا انجام دهد؛ یعنی: با معرفت خدای متعال و برای خدای متعال، لازمه اش این است که با خدا بوده باشد، آن عمل را با خدا انجام دهد.

خود همین بودن با خدای متعال، و یافتن و داشتن خدای متعال، معرفت خدای متعال است. و کسی که با خداست و تقوای خدای متعال را دارد، او دیگر نمی تواند ناخالص باشد.

معرفت و اخلاص که شرط اول و اساسی قبولی اعمال است، همانی است که در تقواست؛ لذا می فرماید:
" انما یتقبل الله من المتقین"(مائده: 27)

پس اگر ما نماز می خوانیم، قرآن می خوانیم، اعمال خیر انجام می دهیم، امّا دلمان از آن معنایی که می خواهیم سیر و سیراب نمی شود به این دلیل است.