نکته های قرآنی 26     

 

از بالاترین منازلی که در تقوا حاصل متقی می شود، محبت خدای متعال است:
"ان الله یحب المتقین" (توبه: ۴)

مشکلاتش حل می شود و روزی بی حساب به سرش می ریزد:
"و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب"
(طلاق: 2و3)

هر کس خدا را پاسداری کند، کارهای او برایش آسان می شود:
"ومن یتق الله یجعل له من أمره یُسرا" (طلاق: ۴)

در دنیا و آخرت اهل بشارت می شود:
"الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشری فی الحیاةالدنیا والآخرة" 
(یونس: ۶3 و ۶۴)

ادامه دارد...