نکته های قرآنی 25

 

اینکه كسي خدای متعال را داشته باشد؛ يعني: تقوا داشته و خدادار باشد، تمام صفات عالي و بهره هاي متعالي را در زندگي به ارمغان خواهد داشت:

"اتقوا الله و یعلمکم الله" (بقره: 282)
در داشتن خدای متعال، از علوم الهیه و تربیت الهیه آدم بهره مند می شود.

"اتقوا الله" تا آنجا که می فرماید: "یغفر لکم ذنوبکم" (احزاب: 70)
در پرتو معیت با خدای متعال تمام زشتی های آدم، چه در حال و چه در گذشته که بوده، از بین می رود.

حضرت امیر علیه السلام فرمودند:
"التقوی رأس الحسنات"، ونیز:
"التقوی رئیس الأخلاق"

يعني با همين یک دستور الهي كه: خدا را داشته باش و توجهت به خدای متعال باشد، زشتی هایت از بین می رود و اخلاق و صفات حسنه در تو ایجاد می شود.

 ادامه دارد...