نکته های رمضانی 23  

چند فراز منتخب از فرمایشات امام صادق علیه السلام درفضیلت ماه مبارک رمضان:

حضرت فرمودند: 
...روزه به همین خودداری از خوردن و آشامیدن تنها نیست، بلکه باید در هنگام روزه زبان خود را از دروغ نگه دارید، و دیده های خود را از حرام بپوشانید، وبا یکدیگر نزاع نکنید، و بر هم حسد نورزید، و غیبت و گفتگوی بی منطق ننمایید، و سوگند دروغ بلکه حتی سوگند راست به زبان نیاورید...
 
از یاد خدا و نماز غفلت نکنید...، 
و خود را در آستانه ی آخرت بدانید، و درانتظار فرج و ظهور قائم آل محمّد علیهم السلام باشید...

و بر شما باد به آرام دل و آرام تن و خضوع و خشوع و شکستگی و مذلّت، مانند بنده ای که از آقای خویش بترسد، و از عذاب خدا هراسان باشید و به رحمتش امیدوار.

 ادامه دارد...