نکته های قرآنی 23 

وقتی این کلام این شکلی خوانده بشود، وقتی قرآن این شکلی خوانده بشود، منیت انسان را مُندک می کند، متلاشی می کند.

آن منِ پف کرده ی فیس کرده را از بین می برد و به این ترتیب تفرعن، تکبر و همه ی زشتی هایی که از آنجا هست را متلاشي می کند.

" لو أنزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیةالله"
(حشر: 21)

بزرگان فرموده اند: منظور از جبل در این آیه، جبل انانیت است، کوه منیت انسان است.