نکته های رمضانی    20

 

حاصل روزه به صریح قرآن مجید (بقره: 183) این است که انسان، متقی می شود:

"کُتب علیکم الصّیامُ کما کُتب علی الّذین مِن قبلِکُم لعلکم تتقون"؛ برای اینکه شما با تقوا بشوید. در تقوا چه چیزی به آدم می دهند؟ سوره محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم، آیه 17:

"والذین اهتَدَوا زادَهم هدی و آتاهم تقواهُم"؛ " اهتدی" به معنای هدایت پذیرفتن است، نه هدایت یافتن؛ یعنی ولیّ خدای متعال به ولایت الهیه می خواهد انسان را راه ببرد، او وقتی موفق می شود که من خودم را در اختیار او بگذارم تا مرا با خودش ببرد.

 ادامه دارد...