نکته های رمضانی 18

در خطبه ی فدکیه ی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی ایشان حکمت بعضی از احکام را بیان می فرمایند، در مورد روزه فرمایششان چنین است:

"والصّوم تثبیتاً للاخلاص."
"خدای متعال روزه را برای تثبیت اخلاص در انسان قرار داد."

قبول عمل در انسان، موکول به دو صفت است: 
اول: معرفت.
دوم: اخلاص.