نکته های قرآنی  17

" تقوا "؛ داشتن خدای متعال

خدای متعال می فرماید:
ما وصیت کردیم به کسانی که قبل از شما بودند و به شما که:

" أن اتّقوا الله"؛ خدا را داشته باشید.

تقوا در لغت به معنی مراقبت و حفظ کردن و نگهداری شدید است، از وقایه می آید، وقایه به معنی حفظ کردن است؛ بنابراین خیلی واضح است که " اتقوا الله" می شود: خدا را داشته باش، مواظب خدای متعال باش.

اولاً: جایگاهی که خدای متعال دارد قلب آدم است، روح آدم است، دل آدم است.
ثانیاً: نگهداری خدای متعال در آنجا عبارت است از توجه به خدای متعال در آنجا.

پس به این ترتیب توجه به حضور خدای متعال در موطن نفس و در باطن، همان نگهداری خدای متعال است.

ادامه دارد...