نکته های رمضانی 13

 

حضرت فرمودند:
ای مردم! اگر کسی از شما در این ماه افطار روزه دار مؤمنی را باز کند، این عمل برای او نزد خدا اجر آزاد کردن بنده ای را دارد و همین طور غفران تمام آنچه از اعمال زشتش که به عهده ی اوست.

عرض کردند: یا رسول الله! همه نمی توانند این کار را انجام دهند.

حضرت فرمودند: خودتان را از آتش محفوظ بدارید، هر چند به یک دانه خرما یا به یک جرعه آب.

 ادامه دارد...