نکته های رمضانی 10

 

«دست های خود را در هنگام نمازها به طرف او بالا ببرید. پس این حقیقتی است که اوقات نمازها، برترین لحظاتی هستند که خدای عز و جل در آن اوقات به بنده های خود به رحمت نظر می کند. به همین دلیل وقتی که با او مناجات کنید، جواب می دهد و وقتی ندایش کنید، بله می گوید و جواب می دهد.»

"مناجات" یعنی درِگوشی و به نجوا حرف زدن؛ لذا یک راه دعا کردن این است که خیال کنید درِگوشی دارید به خدا می گویید. خدای متعال که مانند ما گوش ندارد، بلکه او نزدیک تر از خود ما به ماست.

لذا می شود آدم با خجالت سرش را پایین بیندازد و آهسته به زبان خودش، شروع به گفتن کند.

ادامه دارد...