نکته های قرآنی 7

 

"الاسلام هو التسلیم"1

یک وقت هست که آدم به کسی که آدم تسلیم اوست می گوید: هر چه تو بگویی گوش می دهم؛ یعنی من خودم سر جایم هستم به حرف تو هم گوش می کنم.

یک وقت هست می گوید: من خودم را تسلیم تو می کنم، تو هر طور بکشی من کشیده می شوم. دستم در اختیار تو، چشمم در اختیار تو، میلم در اختیار تو، قلبم در اختیار تو. تو هر طور می خواهی بگردانی ؛ بگردان. این بالاترین مرتبه در تسلیم است ؛ همان مرتبه ای که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله واجدش هستند.

"اسم الله الرحمن الرحیم" مقام نورانی خود رسول اکرم است صلی الله علیه و آله. وقتی خدای متعال به ایشان می فرماید:" بسم الله الرحمن الرحیم"؛ یعنی به باطن نورانی خودتان عمل کن یا رسول الله! به وسیله ی آن عمل کن، ایشان حتی"ب" را هم برای خودشان برنمی دارند، باز هم می گویند"بسم الله الرحمن الرحیم؛ یعنی به سبب و وسیله ی آن حقیقت الهیه ی رحمان و رحیم چنین می گویم، چنین می کنم.

محاسن 1: 222