پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٤)

سفره ی همگانی
پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٤)

١- فرموده اند: نهایت علم ما سوره انا انزلناه اس؛ «... إِنَّهَا لَغَايَةُ عِلْمِنَا ...»(امام باقر علیه السّلام؛ کنز الدّقائق١٤ : ٤٢٧)؛  یعنی: همه علمِ الهیِ بی نهایتِ ما اهل بیت علیهم السّلام بطور جامع در سوره انا انزلناه است.

٢- عالی ترین وقت مواظبت به این سوره و بهره مندی از آن در ماه مبارک رمضان است که محتوای این سوره، دلالت بر معارف و وقایع ذکر شده در این ماه دارد.

٣- طریق مواظبت به آن به دلالت صاحبان آن علوم و معارف، خواندن هزار بار آن در شبهای ماه مبارک تا شب بیست و سوم و حداقل خواندن آن در شب بیست و سوم به همان تعداد؛ البته لازم نیست که خواندن آن در یک مجلس؛ یعنی: متّصل به هم و بدون فاصله باشد، ولی مهم آنست که در آن شب، قبل از اذان صبح ، خواندن آن تمام شود.

٤- فرموده اند: کسی که این عمل را در شب بیست و سوم انجام دهد در مورد اهل بیت علیهم السّلام یقینش شدّت پیدا می کند (امام صادق علیه السّلام؛ تهذیب٣ : ١٠٠) و این بهره، میوه دل هر شیعه ایست.