دل آرامی عید

عيد فطر مبارك، آدم حال و هواى بعد از خواندن يك نماز باطمأنينه و با توجه را دارد. حس و حال آدم بعد از هر عبادتى، نشانه از چند و چون و كيفيت عبادت او دارد. گناه كه جاى خود دارد، نيازى به گفتن ندارد و امّا در مورد نوع عبادات- عموماً- و در مورد روزه- خصوصاً- پرحرفى و پرچانه گى قاتل سكينه و حضور قلب است و حال و هواى درونى خوبى را كه به يمن عبادت بهره شخص بوده جارو كرده و دور مى ريزد.

مراقب باشيم آنچه را كه به آن زيان زده و از آن مى كاهد، انجام ندهيم و يا اگر انجام داديم و سپس احساس بدِ فروكش كردن سكينه و حال خوش را در خودتان يافتيد، بلافاصله استغفار كنيم، آنقدر كه آن حال بد فروكش كند و حالتان به حال قبل برگردد.

حقیقت این است که عبادت خدای متعال باعث تقرب به او می شود ؛ و نزدیکی به خدای متعال باعث طهارت از زشتی های درونی و در نتیجه سبب نیکوتر و زیباتر شدن کردار و رفتار شخص می شود ؛ میزان خوش خلقی بنده بعد از هر عبادت  ؛ خصوصا عبادات های طولانی مانند : حج ، سفرهای زیارتی ، و روزه ماه مبارک رمضان ، نشان از میزان قبولی اعمال او دارد ؛ نشانه بندگی مقبول ، بنده تر شدن است ، و نشانه بنده تر شدن ، نیکوتر شدن خلق و خوی شخص ؛ خوب شدن بدی ها ، و خوبتر شدن خوبی ها ؛ اللهم ارزقنا.

اگر كسى سعی کند از حالِ حاصل از عباداتش،  نگهدارى كند، دير يا زود درون و دلى خواهد داشت آرام  و خشنود و بى بيم و بى اندوه كه از دهانش شُكر و شَکر مى ريزد . و یکی از طرق تقوا داشتن ؛  خدادارشدن ؛ یاد با دوام خدای متعال را داشتن ، این است. الهى كه براى دوستان اهل بيت عليهم السلام تا باد چنين بادا.
 

در لحظات آخر، آخرين روز ماه ضيافت الهى، خود را در حالت انتظار قرار بديد، و به اين ترتيب در حالت لافكرى قرار بگيريد وچشم به راه خورانده شدن آخرين لقمه هاى معرفتى-معنوى باشيد،كه فرمودند:

"لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ، وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ"؛(براى روزه دار دو سرور است: سرورى هنگام افطار روزه اش؛ وسرورى هنگام ديدار پروردگارش).

عرض مى كنم كه آن مسرّت هنگام باز كردن روزه هم از قبيل مسرّت دوّمى است؛ آن هم اوّلاً اطعام شدن از طرف پروردگار به طعام معرفتى -معنوى است، كه تفضّل روزانه الهى به صائم است، وعمده آن، اطعام وانعام وتفضّل ماهانه آن است كه در عيد فطر وهنگام افطار قبل از نماز عيد است. مبارك باد.