شاید فردا ماه مبارک رمضان باشد

معنای کاربردی « بندگی » حق تعالی بعلاوه رحمت واسعه او ؛ یعنی : « برای من باش تا برای تو باشم ؛ تو از ان من باش تا منهم از آن تو باشم » .

و چنین است که صرف اتیان به فرائض و آداب و سنن شرعی به نیت اطاعت حق تعالی در تخلق به خلعت بندگی موضوعیت دارد.

 مسیر کمال در بندگی حق تعالی ، باقبول بودن او ( اسلام ) شروع و با توجه به حضور او و رعایت ادب ان( ایمان ) پیگیری شده ، و با یافتن او ( معرفت ) ، اساس استوار آن پی ریزی گردیده ، و با نگهداری و داشتن آن ( تقوا ) شاکله اصلی معنای بندگی و دین داری و آثار مطلوب و مقبول آن بنیاد و بنا می شود.

همه آیات در ارزشمندی برابر نیستند ، همچنین است مفاهیم و معانی در آن کلام ؛ بودن آیات کبری خود نشانه از همین است . و در همان مفاهیم و معانی ارزشمندتر ، آیات کلیدی در علم و معرفت، ارزشمندترند .

با این حساب آیه شریفه « کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ؛ بقره : ۱۸۳ » در مورد اهمیت روزه ماه مبارک رمضان ،که خدادارشدن است ، نه تنها  کلید  ، بلکه شاه کلید است.