اگر دنیای هارون ‌الرشید به ‌ما عرضه می‌شد، ما موسی ‌‌بن‌ جعفر علیه السلام را زندانی نمی‌کردیم؟!

بخشی از آخرین جلسه درس تفسیر قرآن علامه شهید آیت ‌الله‌ سید محمد باقر صدر