به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

 

در مدینه غریب بود اما...
           درد او بی طبیب بود اما...

 همسرش نانجیب بود اما...
           در و دیوار قاتل حسن است...