عیدانه جانانه

 

عیدانه جانانه
بمناسبت میلاد مسعود ولیه ما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حجت بر « من فوق الارض و ما تحت الثری»  ؛ اعلی حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء

در زیارت از نزدیک، زائر با توجه به حضور در محضر زیارت شونده ، او را زیارت می کند. 
در زیارت از دور، شما با توجه به حضور احاطی زیارت شونده در ظاهر و باطن  خود ،او را زیارت می کنید. 

واگر قصد همجواری و مجالست مدام را با او دارید،بعد از زیارت ،به آن طور که عرض شد،سعی در مراقبت و محافظت از وجود مبارک او در خود داشته باشید. و برای تسهیل در این امر زیارت معظم له را در مقاطع زمانی معین نزدیک به هم  ، به همان نحو تکرار کنید .