شیوه شایسته شیعیان ( ۲ ) 

 

شیوه شایسته شیعیان ( ۲ ) 
 سفارش درخشان  امام ششم ما ؛ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به ما: 

از ابی أسامه نقل شده که او گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند:

« عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد, وصدق الحديث وأداء الأمانة, وحسن الخلق وحسن الجوار, وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم, وكونوا زينا ولا تكونوا شينا, وعليكم بطول الركوع والسجود, فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع وعصيت, وسجد وأبيت.»

بر تو باد (یعنی:باید ) : تقوای خدای ؛( خداداری؛ مراقبت و محافطت شدید و پاسداری از خدای متعال ، و توجه و تذکر بی غفلت به او) ، 
و ورع ؛ (پرهیز از گناه و دوری از هرعمل خودسرانه) ، 
اجتهاد؛ (تلاش و کوشش درقیام به وظایف بندگی درحد وسع و طاقت )،
و راست گفتاری،
 و پرداختن امانت ،
و نیکویی رفتار، 
و نیکویی در همسایگی،
 و دعوت کننده به(راه و روش ) خودتان (با کردارتان) نه با گفتارتان، 
و (اینکه در شیعه بودنتان)زیور و زیبا باشید ، نه زشت و ناپسند.
وبرشما است که رکوع و سجده (تان) طولانی باشد؛ پس : 
اگر یکی از شما رکوع و سجده اش را طولانی کند ،شیطان از پشت سرش فریاد برآورده و  گوید: وای برمن! او فرمانبرداری کرد و من نافرمانی؛ او سجده کرد و من نکردم؛ (كافي ۷۷:۲ ؛ محاسن ۱۸:۱ ).

توجه فرمایید که این وصیت در متن و مضمون همانست که در وصیت امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیان نیز آمده ؛ یعنی: از وصیت صاحب مذهب بر پیروانشان ، همیشه همین بوده و هست.