حضور و ظهور در  معراج نماز

 

حضور و ظهور در  معراج نماز

مؤثرترین عمل در  یافتن حضور که عین معرفت است، و مدد به تعجیل در ظهور و تسهیل در آن، و به این ترتیب معنا دار کردن خود و نماز خود که «میزان است»؛(نورالثقلین۵:۲) ؛ لذا:
 در پای میزان « فَإِن قُبِلَت، قُبِلَ ما سواها...»؛ (کافی۱۸:۶. از امام محمد باقر علیه السلام) و مقدار قبولی آن به مقدار حضور قلب در آن؛ یعنی: به مقدار معنی دار بودن آن می باشد ، اقامه نماز باتذکر و توجه به معنای ذیل و سپس تسری آن به خارج از نماز است: 

علامه مجلسی در بحار الانوار ۵۱ : ۱۴۹ فرموده: 

نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ ره عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صلوات الله علیه فِي قَوْلِهِ «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قِيَامَ الْقَائِمِ علیه السلام:

از خط شهید (اول) نقل شده که ایشان از ابی ولید و او از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه السلام در معنی «قد قامت الصلوة» (فرازی از اقامه که پیش از نماز گفته می شود؛ یعنی: نماز اقامه شد)؛ نقل کرده که ایشان فرمودند: همانا منظور قیام قائم علیه السلام است.

پس معنای آن چنین خواهد بود: قائم علیه السلام قیام فرموده ؛ یا: الان هنگام قیام قائم علیه السلام است.

واین بیان و معنا مودا و موید آن حدیث نورانی از همان حضرت است؛ اگر دقیقا و لغتا معنی شود نه عرفی و عامیانه:

«توقع أمر صاحبک لیلک و نهارک»:
امر (ظهور) صاحبت (مالکت و سرورت) را در هر شب و روزت رخ داده بدان و بدار. (اقبال۱: ۳۶۸ از امام صادق علیه السلام )

که موثرترین قدم در تعجیل فرج فردی و نیز جمعی است؛ اگر جمعی انجام شود.