عطا و لقای مبحث اخلاق

 

عطا و لقای مبحث اخلاق:
عناوین اخلاقی و طرق تخلق به آن ها

از عبدالله بن بکیر نقل شده که او از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده که ایشان فرمودند:

«إنا لنحب من كان عاقلا فهما فقيها حليما مداريا صبورا صدوقا وفيا؛ إن الله عز وجل خص الأنبياء بمكارم الأخلاق.
فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك . ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله عز وجل وليسأله إياها .
قال: قلت: جعلت فداك وما هن؟
قال: هن: الورع، والقناعة، والصبر، والشكر، والحلم، والحياء، والسخاء، والشجاعة،  والغيرة، والبر، وصدق الحديث، وأداء الأمانة » ؛یعنی:

همانا ما هركسى را كه عاقل، فرزانه(  فهیم) ، فقیه( عالم دقیق و عمیق)، پر حوصله( حلیم)، سازگار با مردمان( مدارا کننده)، بردبار (صبور) ، راست گو و با وفا باشد، دوست داریم.

 همانا خدای عز و جل پیغمبران را (با آراستن) به مكارم اخلاق ممتازشان ساخته،  پس كسى كه مكارم اخلاق دارد، خدای را بایستی بر آن سپاس (حمد) كند، و كسى كه (آن مکارم) در او نیست، بایستی به درگاه خدای عز و جل گریه و زاری (تضرع) كند، و آن ها را درخواست کند.

 گفتم: فدایت شوم، آنها (آن مكارم اخلاق) کدامند؟

فرمودند: ورع (پرهیز از گناهان)، قناعت ( به حد کفاف) ، صبر، شكر، حلم( پرحوصلکی)، حیا، سخاوت (گشاده دستی)، شجاعت، غیرت، نیكوكارى، راست گویى، و امانتداری؛
(کافی 2 :۵۶؛ وسائل الشیعه  15 : 198).