تعریف اختیار و افعال ما در ولایت خدای متعال

 

جواب به سؤال خیلی ها 

تعریف اختیار و افعال ما در ولایت خدای متعال:

 از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند: 
« إنَّ فِي التَّوراةِ مَكتُوباً: يَا مُوسَى، إنِّي خَلَقتُكَ وَ اصطَفَيتُكَ وَ قَوَّيتُكَ وَ أمَرتُكَ بِطَاعَتِي، وَ نَهَيتُكَ عَن مَعصِيَتِي، فَإن أطَعتَنِي أعَنتُكَ عَلَى طَاعَتِي، وَ إن عَصَيتَنِي لَم أعَنكَ عَلَى مَعصِيَتِي. يَا مُوسَى، وَ لِيَ المِنَّةُ عَلَيكَ فِي طَاعَتِكَ لِي، وَ لِيَ الحُجَّةُ عَلَيكَ فِي مَعصِيَتِكَ لِي».

(در تورات نوشته شده است:
ای موسی، حقیقت این است که من تو را آفریده، و برگزیده، و توانایت کرده ام، و فرمانت دادم تا فرمانبرداری ام کنی، و از نافرمانی ام بپرهیزی؛ 

پس: 
اگر اطاعتم کنی، بر فرمانبرداری ام کمکت می کنم، و اگر معصیتم کنی، تو را بر نافرمانی ام یاری نمی کنم؛ (یعنی تو را به خودت واگذارم و  به حال خود رهایت می کنم).

پس: 
ای موسی، در فرمانبرداری ات این منم که بر تو منّت (نعمت بزرگی) دارم؛ و در نافرمانی ات این منم که بر تو حجت دارم. توحید شیخ صدوق: ۴۰۶؛ جواهر السنیه: ۱۱۵)