گنج بدون رنج

 

گنج بدون رنج :

ابی عمیر می گوید:
دیدم امام صادق علیه السلام اذان گفتند ،سپس میل به  سجده  کردند  .
 پس بین اذان و اقامه سجده کردند ، و وقتی سرشان را برداشتند ، فرمودند:
 ای آبا عمیر،  هرکه مانند من این عمل را انجام دهد خدای همه گناهان او را می آمرزد،  و بعد فرمودند: 
هر که اذان بگوید ،سپس سجده کند و بگوید:
« لا اله الا انت، ربی سجدت لک خاضعا خاشعا » ؛ خدای برای او گناهانش  را می بخشد.

(فلاح السائل:۱۵۲؛ وسائل الشیعه ۵ : ۴۰۰)