طریق دستیابی به طلائی ترین معانی

 

طریق دستیابی به طلائی ترین معانی ، در نظام تربیت و تعلیم الهی ، بدلالت این حدیث نورانی که عبارتند از :

حکمت( معرفت و علم به معانی اصلی و اساسی در معارف الهیه که استحکام بقیه معانی با تکیه بر ان است)؛
 
معرفت(یافتن خود حق تعالی و حقیقت الهیه)؛
 
یقین( که نادر ترین گوهر در مراتب ایمان است)؛

رضا ( که اعلا منزل در قرب الهی است)؛ 

شکر ( که اعلا منزل در بندگی حق تعالی است)؛ 

محبت بی خلل و خدشه  بی قدر و قیمت الهی ؛ که به یمن آن خدای متعال او را حبیب آفریدگانش می کند، و چشم دلش را به جلال و عظمت خود باز می کند ، که برای آثار ان شماره ای نیست؛

دو توضیح پر فایده در این مقام :

اول، مسلم عقل و نقل در مبحث توحید در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام بر تباین اسم و صفت با مسمی و موصوف است؛ لذا: جلال و عظمت الهیه دو ایه و دو صفت  برای خدای متعال و نشانه از بی نشانگی او هستند.

دوم،براساس مدارک قرانی و روایی، خصوصا در مبحث خلقت، مقام نورانی بلا تعین رسول اکرم صلی الله علیه واله همان صفت عظمت الهیه، و مقام نورانی امیر علیه السلام که جلوه عظمت الهیه است،صفت جلال الهی است ؛ پس: باز شدن چشم دل بر این دو صفت اعلا و اعظم الهی، به معنی یافتن معرفت به انان است که سبب تعریف خدای متعال خود را به بی نشانگی هستند.

و اما آن طریق:

روزه با صمت و سکوت.
توضیح اینکه: روزه (با همه اعضاء و جوارح ؛ با همه تن و قلب ؛ در این مورد به یادداشت« به پیشواز شهر الله » را که اخیرا در همین تذکره امده ملاحظه فرمایید )  با صمت و سکوت(زبان سر و ذهن ؛ عمل به هر کدام از توصیه هایی که در« بر سر سفره افطار معرفت» آمده ، ذهن را ساکت می کند).