وصیت نامه شهید اول قدس الله روحه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وصیت نامه شهید اول قدس الله روحه

در مکتوبی از فرزند شهید اول رحمهما الله تعالی یافت شده است که نوشته بود  این را در بعضی از صفحات از کتاب های پدرم -که خدا ی چهره اش را شادمان گرداند - یافتم : 

وصيتى كه پيش روى شماست از بنده ضعيف و ناتوان ، نويسنده اين حروف محمد فرزند مكى است . خداى توبه  نصوح او را بپذيرد واز اشتباه ها و لغزش هاى او چشم بپوشد.
 مخاطب آن برادران در راه خدا و دوستان خدائی مى باشد ، و ابتدئا خطاب به آنان است ، و آن در بر گیرنده اموری است :

۱. خدای متعال را در هرچه انجام می دهند و ترک می کنند ،پاسداری کنند(تقوای اورا داشته باشند)، و مراقبت  و خوف و حیای از او را در خلوت  داشته باشند .
۲. در هر حال یاد خدا در قلب ، و در بيشتراوقات ذكر او بر زبان باشد.
۳.  توكل بر خدا كرده و كارها را به او واگذاشته و در گرفتاري ها و سختي ها به او پناه برده شود .
۴. مواظبت به شرایع واحكام دين ، سر موئى از آن خارج نشود تا به گمراهی نیفتد .
۵. انجام واجبات در افعال و ترک ها (رعایت اوامر و نواهی خدای متعال)
طبق آنچه در شرع مقدس آمده است.
۶. به اندازه طاقت و فراغت و صحت ،   در انجام مستحبات بسیار کوشش کرده ، خصوصا نمازهای مستحبی ؛ که آن بهترین موارد(از انها) است، و بعد از معرفت چیزی برتر از آن ، بنده را به خدای متعال نزدیک نمی کند ، خصوصا نماز شب . 
۷. زبان را از پرت و پلا گویی و غيبت و سخن چینی و بيهوده گوئى باز دارد ، و گوش را از شنيدن حرف های بیهوده و هر آنچه بهره دينى يا دنيايى ندارد باز دارد، واعضاء جوارح را از هر آنچه ناخوشايند خدای متعال است باز دارد.
۸. یکپارچه نسبت به دنیا  زهد ورزیده و به آنچه به او مى رسد و روزى حلال بسنده کند و تا مى تواند بى نيازى از مردم را پيشه خود سازد؛ زيرا درخواست نیاز از مردم خود خوارى و ذلت  است .
۹. مداومت به ياد مرگ و مهیابودن برای سررسیدن آن . هر روز بیست مرتبه آن را یاد کند تا نصب العین گردد (جلوی چشم قرار گیرد)  .
۱۰. هر صبح و شام محاسبه نفس كند برآنچه به آن گذشته است ؛ پس اگر خوب بوده در طلب زیاد شدن آن باشد و  چنانچه بدى ازاو سر زده است ازاو باز گردد و جبران كند.
۱۱. با قلب و زبان دائم استغفار و طلب بخشش كند ، و شكل آن استغفار چنين است :
" اللهم اغفرلى فانى استغفرك واتوب الیک " .
در وصيت لقمان به فرزندش آمده است که بسيار بگويد : " اللهم اغفرلی " 
پس هماناخداوند در شبانه روزاوقاتى قرار داده است كه در آن وقت ها درخواست کننده ای را رد نمى كند.
۱۲. امر بمعروف و نهى از منكر را با شرايطى كه در شرع مطهر آمده است به اندازه توان و نيرو انجام دهد.
۱۳. کمک به برادران دينى و اقدام به بر آورده کردن نیاز هایشان به اندازه نیاز و نداری(آنان)  ، خصوصا اولاد علی و فاطمه صلوات الله علیهما ( سادات ) .
۱۴. بزرگ داشتن دستورات خدای متعال ، و بزرگداشت علمای دین و اهل تقوا از مومنان .
۱۵. به آنچه به او می رسد  راضی باشد، و آرزو نکند چیزی را که نمی داند برایش خیر است یا نه ، و مداومت به شکر در هر حال .
۱۶. صبر در میدان ( مشکلات ) ، که آن راس ایمان است .
۱۷. مداومت به دعا برای تعجیل فرج ( امام عصر علیه السلام ) که آن از امور مهم دین است .
۱۸.اشتغال دائم به تعلّم و تعلیم علم ؛ اعم از مطالعه و خواندن و تدریس و تعلیم و علم آموزی ، و در این راه از سرزنش هيچكس بيم به دل راه ندهد.
۱۹. اخلاص در اعمال ؛ که همانا ارکان ( عبادات ) جز خالصانه و صاف ، قبول نمی شود ، و ریا در عبادت ، شرک است- که از آن به خدا پناه می بریم - .
۲۰. صله ارحام (پيوند وارتباط با خويشاوندان) اگرچه به سلام دادن باشد ؛ اگر غیر آن ممکن نباشد.
۲۱.  دیدار برادران دينى برای خدای متعال، و گفنگو با آنان در امور آخرت .
۲۲. زياد به دنبال  آزادی ها و استفاده از انها  و گسترده کردن(امکانات) نباشد ، و(نیز) زیاد بر خود سخت گیری نکرده و به تکلف نیفتند ؛ بلکه در  میان این دو مسیر ، مستقیم باشند . 
۲۳. وقتی را بدون بهره ی دینی  یا دنیوی نگذراند .
۲۴ . با مردم در خور فهم و شناختشان معاشرت کند، واز (گفتن) مطالبى كه انکار می کنند اعراض کند ، و خوش اخلاق باشد و خشم را فرو خورد و نسبت به آنان(مردم) متواضع باشد ، و از خدای متعال در خواست کند که آنان را اصلاح فرماید،و امورشان را سامان بخشد . 
 و معیار(سنجش) همه ی این امور(به قدر) تقوای خدا و مداومت به مراقبت از او(در آنها)ست .

سلام بر همه ی آنان ، و حمد برای خدای یکتاست ، و صلوات خدای بر محمد و همه آل او .