علم بهره مندی از عمر

 

علم بهره مندی از عمر

به کسانی که معارف الهی کتاب و عترت کاربردی تعلیم شده، می دانند که «تقوا»ی الهی، آن گونه که در آن ادبیات معنی می شود، «پاسداری کردن از خدای متعال» است؛ و چون مقوله ای قلبی است؛

 لذا: بنا به تصریح وجود مبارک امام صادق علیه السلام  (اولا و اصلا و اساسا) تقوا «ذکر بلا نسیان» حق تعالی؛ (مصباح الشریعه: ۳۹)؛ است. و بدین سان بنا بر قاعده الهی "اذکرونی أذکرکم"؛ (بقره: ۱۵۲)؛ و حدیث نورانی قدسی "أنا جلیس من ذکرنی"؛ (کافی۴: ۳۶۱ از امام باقر علیه السلام)؛ و کریمه شریفه "ان الله مع المتقین"؛ (بقره: ۱۹۴، توبه: ۳۶، ۱۲۳)؛  خدادار شدن است؛ کمالی که تکمیل هر کمالی به اوست و خود تمامی ندارد.

لذا: این اکمل کمالات و مکمل کمالات توصیه دائمی منحصر به فرد حق تعالی در همه امم بوده: "ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم أن اتقوالله"؛ (نساء: ۱۳۱)؛ و در کنار این نکته اهم که در اغلب خطب اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امیر علیه السلام به آن توصیه و تاکید شده، آن حضرت، تاکید و توصیه به «نظم» دارند:
"اوصیکم... بتقوی الله و نظم أمرکم"؛ (نهج البلاغه: ط۴۷).

بدون رعایت «نظم» هیچ امری در بودن و شدن و سرانجام مقبول داشتن، مطلوب واقع نمی شود.
بدون نظم، ظاهر سامان و باطن آرام و ذهن سکون و فهم سرعت نمی گیرد.

واز جمله انتظامات اصلی که مصدر بسیاری از انتظامات در بسیاری از امور است، نظم در عقاید و باور هاست.

 در بیان منظم و جامع و در عین حال صحیح و محکم و متقن اعتقادات دین الهی بر اساس آموزه های کتاب و عترت، متنی بهتر از سفارشنامه و وصیت عالم عالیقدر مکتب اهل بیت علیهم السلام؛ محمدبن مکی قدس الله نفسه الزکیه مشهور به شهید اول اگر بی نظیر نباشد، قطعا کم نظیر است؛

 لذا: مناسب دیده شد در این ایام ماه مبارک رمضان که متدینین در پی تدارک تربیت الهی خود هستند، این تحفه پیشکش محضر عزیز آنان گردد؛ اللهم و تقبل منا.