شعری برای رسول اكرم صلّى الله عليه و آله

 

خواهی که ببینی رخ پیغمبر را
بنگر رخ زیبای علی اکبر را

در منطق و خلق و خوی او می بینی
با دیده ی جان محمدی دیگر را