امام هادی علیه السلام در حدیث لوح

 

امام هادی علیه السلام در حدیث لوح:

از  رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، از خدای متعال:  

... وختمت بالسعادة لابنه علي (الهادي) وليي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي... .

(الكافي 528:1؛ الإمامة والتبصرة ۹۹؛ الغيبة للنعماني ۶۵؛ كمال الدين 310:1؛ عيون أخبار الرضا علیه السلام ۴۴:1؛ الإختصاص :212؛ الغيبة للطوسي:146)

پس: بولایت و عنایت وجود مبارک امام هادی علیه السلام به سادگی می توان به نهایت سعادت نایل شد؛ البته این امکان در ولایت هر کدام از اهل بیت علیهم السلام هست، اما تصریح به آن در مورد ایشان شاید به دلیل سهولت این امر در ساحت مقدسه ایشان باشد.