حقیقت «تقوا»

 

از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند: 
إن الله أحكم وأكرم وأجل وأعظم وأعدل من أن يحتج بحجة ثم يغيب عنهم شيئاً من أمورهم.؛(بصائر الدرجات:۱۲۳):

«حقیقت این است که خدای حکیم تر و گرامی تر و بلند مرتبه تر و بزرکتر و دادگرتر از آن است که کسی را حجت(راهنما و راهبر و دلیل و برهان و شاهد بر بندکانش) قرار دهد و سپس چیزی از آنها را بر او پوشیده دارد».

حال کو عاقل و  اهل دلی که:
مراقب این مراقب باشد؛
از او حیا کرده ، در خلوت و جلوت؛ و ظاهر و باطن در محضر او مودب باشد؛ که حقیقت «تقوا» که محور اصلی و منحصر بفرد تربیت و تعلیم در مکتب و مدرسه الهی است، همین است.