شهادت

 

شهادت دردناک سردار سرفراز سلیمانی به همه کسانی که دل در گرو سر بلندی دین و مردم دارند تسلیت باد.