دست دعا به درگاه الهی

 

 

دست دعا به درگاه الهی، برای فرج امام زمان علیه السلام 


خدایا! به سوز سینه امام حسین علیه السلام، خدایا! به سوز سینه‌ خواهر امام حسین علیه السلام، 
خدایا! به سوز سينه‌ دختران یتیم امام حسین علیه السلام، همین ساعت، امر فرج امام زمان علیه السلام را مقرّر بفرما.
الهی! به اشک‌های پیاپی سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا، فرج امام زمان علیه السلام را برسان.
 
امام حسین علیه السلام، «صَرِيعَ‏ الدَّمْعَةِ السَّاكِبَةِ» است. روز عاشورا، چشم امام حسین علیه السلام خشك نشد! همين طور دائماً اشک می‌ریخت. یک وقت بدن جوان هجده ساله‌اش را بغل می ‌گرفت و گریه می ‌کرد. یک وقت بدن برادرش را به بغل می ‌گرفت و گریه می ‌کرد. یک وقت بدن برادرزاده ‌اش را به بغل می ‌گرفت. اي واي، واي، واي! دائماً گریه می‌کرد. 

خدایا! به گریه‌های سوزناک سید الشهدا علیه السلام به زودی امام زمان ما علیه السلام را آشکار فرما. پدر ما یتیمان را به ما برسان. خودت مشکلات ما را به سوز دل امام زمان علیه السلام حلّ و آسان فرما. گرفتاری ‌های همه شیعیان دنيا را به آبروی بقية الله علیه السلام بر طرف بفرما.