عیدانه ای در شب عید ترین عیدها

 

عیدانه ایی در شب عید ترین عیدها

نادعلی با ۱۲۱۰ بار یاعلی:

بسم الله الرحمن الرحیم
ناد علیا مظهر العجایب 
تجده عونا لک فی النوائب

کل هم‌ّ و غمّ سینجلی بولایتک
یاعلی یاعلی یاعلی یاعلی(۱۲۱۰بار)